15 t/m 18 augustus 2024 
 

#Voel het beleef het  

 

De Klamping en het Rennerskwartier daar wordt het festival tot in de diepste vezel beleefd. Vier dagen lang gruwelijk genieten van het Boerenrockfestival. De Camping, of Klamping zo als wij hem noemen,  van het Boerenrockfestival is in 2024 apart van het rennerskwartier.  Je kunt nog wel lopend van de een naar de ander.


Een kampingkaart koop je voor 125 euro en geeft je vier dagen toegang tot de kamping en het festivalterrein

Vier dagen in een andere wereld! Laat je zorgen thuis en ook je frustraties! Het is feest voor iedereen!

Om dit mogelijk te maken wordt er van iedereen verwacht dat je je goed aan de regels houdt. Zo houden we het samen gezellig.

Wij verzoeken jullie rekening te houden met de omgeving. Jullie massale komst naar een kleine dorpsgemeenschap heeft impact op de omwonenden. We vragen jullie dringend, om de overlast tot een minimum te beperken. Alleen op die manier kunnen we een toekomstbestendig festival blijven organiseren.Wijzigingen in 2024
 Bankstellen, pallets, strobalen en overige brandbare zaken zijn verboden per 2023!. Enkel campingmeubulair is toegestaan.

  • Er komt een aangepast reglement voor het meenemen van aggregaten.


 Indien je toch brandbare zaken meeneemt die niet toegestaan zijn, worden deze tegen afvoerkosten in beslag genomen. In beslag genomen goederen worden niet teruggegeven.


Toegang en route

De ingang van de klamping en het rennerskwartier is aan de kant van de achterweg. Aanrijden is NIET mogelijk via de mondenweg maar alleen via de achterweg. Volgt de borden en je komt er vanzelf!

Je kunt alleen maar op het rennerskwartier of de Klamping komen met een crosskaart, rennerskwartierkaart of een Klampingkaart. Heb je deze kaart niet, dan kom je dus ook het rennerskwartier of de Klamping  niet op!

De hoofdpoort van de Klamping is donderdag en vrijdag tot 20:00 uur geopend. Zaterdag is de campingpoort open tot 12 uur. Met handbagage zou je eventueel nog via de hoofdpoort van het festivalterrein kunnen op een later tijdstip.

Een Deelname kaart voor de cross een rennerkwartierkaart of een Klampingkaart geeft ook toegang tot festival- en crossterrein.

boerenrock boerenrockfestival camping

Rennerskwartierreglement

Lees voordat je gaat kamperen goed de reglementen door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan! 

Daarnaast zijn ook de Klampingreglementen en de huisregels van toepassing op de deelnemer op het rennerskwartier.


Beleef het Boerenrockfestival tot in de diepste vezel vanaf de camping! 

Op zich al een hele belevenis en over het algemeen zijn wij zeer te spreken over het gedrag van onze bezoekers. Iedereen heeft goeie zin en wil er een mooi feest van maken. Desondanks zien wij ons wel genoodzaakt om regels op te stellen, waaraan iedere bezoeker zich dient te houden. Denk er daarom ook aan dat onze medewerkers altijd het laatste woord hebben. 

Dit is de enige manier om het leuk te houden voor iedereen en bovendien willen we volgend jaar graag weer een Boerenrockfestival kunnen organiseren!


Lees de Algemene Voorwaarden voor (Camping)Bezoekers.


boerenrock boerenrockfestival camping

Streng tegen overtreders

Tijdens Boerenrockfestival dienen alle bezoekers zich te houden aan de  Huisregels. Moedwillige overtreders van de huisregels en/of het Klampingreglement zullen onherroepelijk door de beveiliging van het terrein worden verwijderd. 

Afhankelijk van de overtreding kan je aan de Politie worden overgedragen alwaar je ook nog een proces-verbaal tegemoet kan zien. Bovendien krijg je voor meerdere jaren een lokaalverbod, waardoor je niet meer op het Boerenrockfestival mag komen.

Laten we het gezellig houden en met een onvergetelijke beleving weer huiswaarts keren!

Cameratoezicht

Door middel van camera’s waken onze medewerkers over uw en onze veiligheid, op diverse plaatsen op het festivalterrein hangen camera’s. 

Een ieder die ons evenement bezoekt stemt toe in het maken van opnames, welke eveneens voor promo doeleinden gebruikt kunnen worden. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties


Openingstijden

Alleen voor houders van een Klampingkaart of crosskaart gaat de camping open op donderdag 17 augustus 2023 vanaf 09.00 uur. Iedereen met een campingkaart of crosskaart mag op de camping blijven tot en met zondag 20 augustus 2023 tot uiterlijk 22.00 uur. De organisatie wijst nadrukkelijk, mede namens de gemeente en politie, op het verbod van ‘wildkamperen’ en raadt bezoekers dringend aan pas op donderochtend naar het festivalterrein te komen, niet eerder.

boerenrock boerenrockfestival camping


Toegangsbeleid en legitimatie

Op het gehele Klampingterrein/rennerkwartier geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Kinderen mogen bij ons ook op het Klampingterrein/rennerkwartier verblijven maar alleen onder toezicht van de ouders. Kinderen tot 12 jaar zijn hebben ook nog eens gratis toegang! 

Bij twijfel over je leeftijd zal de organisatie vragen naar legitimatie. Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs de camping willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van (camping/caravan) kaarten, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.


Alcohol

Op het Boerenrockfestival wordt GEEN alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Buiten het feit dat het bij wet verboden is, is bewezen dat drinken op jonge leeftijd schade toebrengt aan de hersenen en andere organen die in de groei zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheid alcohol die je nuttigt.

Weet dat je stemming door het gebruik van alcohol ineens kan omslaan. Hierdoor kan je jezelf niet meer onder controle hebben, je kan agressief worden of doet dingen waarvan je achteraf spijt hebt. Verpest je eigen en ons feest dus niet door te veel alcohol te nuttigen. 

Alcohol en verkeer gaan niet samen, ieder jaar raken 3000 mensen ernstig gewond en overlijden 200 mensen door alcohol in het verkeer. Net als voorgaande jaren zal de politie daarom ook dit jaar bij zowel de heen- als terugreis alcoholcontroles gaan uitvoeren.


Geen eigen drank en eten meenemen

Inderdaad, zelf meegenomen dranken en voedselpakketjes zijn niet toegestaan op de camping en zullen in beslag worden genomen.

boerenrock boerenrockfestival camping


Houd de camping schoon

Er worden voldoende voorzieningen getroffen om vuilnis in te deponeren. Tevens zullen er vuilniszakken worden uitgedeeld. Deze worden dagelijks ook weer opgehaald.

Ruim je eigen rotzooi op en neem je tent en/of caravan ook gewoon weer mee naar huis. 

Een beter milieu begint bij jezelf! Doe je dat niet dan word je door de beveiliging van het terrein verwijderd en bovendien krijg je een lokaalverbod voor meerdere jaren. Ook kan de politie nog een proces-verbaal opmaken wegens vervuiling van andermans eigendommen. Wees dus verstandig!


Inbeslagname en teruggave

Smokkelen blijft altijd spannend! Alle smokkelwaar wordt onherroepelijk in beslag genomen en naderhand niet teruggegeven! 

Als klap op de vuurpijl kan je bij ontmaskering ook nog eens van het terrein worden gestuurd en kan je kaartje ongeldig worden verklaard. Je weet bij deze dat het niet mag, dus loop niet het risico dat je het Gekste festival in Noord Nederland misloopt!

Stroom?

Er zijn geen stroompunten op de kamping. 

Geen open vuur, gasflessen, vuurwerk etc.

Op last van de Brandweer zijn open vuren en barbecues absoluut niet toegestaan. Dus ook geen fakkels, vreugdevuurtjes, vuurkorven e.d.. Vuur stoken betekent definitief van de camping verwijderd worden en naar het politiebureau. 

Vuurwerk afsteken is verboden....net als in de rest van Nederland in augustus. Besef je goed dat de veroorzaker van een (onschuldig bedoeld) brandje door justitie ernstig vervolgd kan worden als door dat brandje gewonden vallen of nog erger. 

Geen glas

Op de camping is geen glas toegestaan! Dit vanwege de slechte verwerkbaarheid van glas voor koeien en ter voorkoming van verwondingen van bezoekers en/of medewerkers bij achtergebleven breukglas. 

Alles van glas wordt ingenomen. Blik mag je niet meenemen van het campingterrein naar het festivalterrein en/of crossterrein.

boerenrock boerenrockfestival camping


Geluidsinstallaties

Enorm grote geluidsinstallaties waarmee je de hele camping van jouw favoriete muziek kunt voorzien zijn niet toegestaan, evenals megafoons. 

Heb je een kleine geluidsinstallatie bij je dan bepaalt de beveiliging en/of de KLampingburgemeester het maximale volume, niet jij! Zingen en feestvieren mag zolang je buren en onze buren er geen last van hebben.

Geen wangedrag

Bij constatering van geweldsdelicten, vandalisme, intimidatie, diefstal en/of onzedelijk gedrag word je zonder pardon van het terrein verwijderd en word je overgedragen aan de politie. Ook krijg je een lokaal verbod voor meerdere jaren. 

Onder onzedelijk gedrag en intimidatie valt o.a.: in de modder springen, met modder of bier gooien, naaktlopen, wildplassen, vrouwen en/of mannen onheus bejegenen en het lastig vallen van andere bezoekers. Niet doen dus, hou het gewoon gezellig!


Geen huisdieren

(Huis)dieren zijn om hun eigen bestwil niet toegestaan op het gehele festivalterrein, dus ook niet op de KLamping. Uitzondering wordt gemaakt voor hulphonden

boerenrock boerenrockfestival camping


Niet roken

Sinds 1 juli 2008 mag in feesttenten niet gerookt worden. Dit geldt dus ook voor de feesttenten op het Boerenrockfestival. Er is overigens wel tabak verkrijgbaar op het festivalterrein, maar je saffie kun je dus alleen in de open lucht opsteken.

Drugs

Op het Boerenrockfestival zijn drugs ( waaronder ook lachgas valt) verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heb je de mogelijkheid om deze af te staan. Weiger je deze softdrugs af te staan of heb je meer dan 5 gram bij je dan zal je aan de Politie worden overgedragen.

Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zal je zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de Politie.

Parkeren

Auto’s, motoren, tractoren, (brom)fietsen en aanhangwagens dienen op eigen risico geparkeerd te worden op de parkeerplaats, dus niet op de Klamping zelf. Deze parkeerplaats is overigens geen camping, dus overnachten op de parkeerplaats is niet toegestaan. Hier wordt door de beveiliging en Politie op gecontroleerd.

boerenrock boerenrockfestival camping

Reglement Klamping Rennerskwartier

en huisregels

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn